PRZEPRASZAMY
STRONA CHWILOWO W MODERNIZACJI

Lokalny Atrakcyjny Szlak
Nasze wspólne dziedzictwo bliżej mieszkańców obszaru


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego programem PROW 2014-2020.