Przewodnik


Gmina Mińsk Mazowiecki

 

Atrakcje Gminy Mińsk Mazowiecki


1. STARA NIEDZIAŁKA – DWÓR Z II POŁ. XIX W.

Dwór został wzniesiony przez Jana Schielego i pozostawał w rękach jego rodziny do początku II wojny światowej. Później obiekt został zajęty przez Niemców, a po wojnie znacjonalizowany. Znajdowała się w nim szkoła, a obecnie dwór jest w rękach prywatnych.

Obiekt jest parterowy, wykonany w stylu klasycystycznym. Na osi elewacji frontowej i ogrodowej znajduje się ryzalit. W latach 2002-2004 obiekt został przebudowany, dodano m.in. portyk z trójkątnym frontonem.

 
 

2. JANÓW – PAŁAC CEGLIŃSKICH Z POCZ. XX W.

Pałac został wybudowany ok. 1914 r. dla Lucjana Ceglińskiego i jego żony, Cecylii z Potockich. Do 1939 r. pozostawał w rękach właścicieli, później zajęli go Niemcy, po II wojnie światowej służył jako państwowa szkoła, a obecnie znajduje się w rękach prywatnych.

Budynek utrzymany jest w klasycystyczno-barokowym stylu. Jest piętrowy, nakryty uskokowym dachem. W fasadzie wyróżnia się ryzalit z czterokolumnowym portykiem wspierającym balkon. Elementem charakterystycznym jest attyka.

 
 

3. JANÓW – GORZELNIA Z POCZ. XX W.

Gorzelnia została wybudowana dla Celiny Ceglińskiej – ówczesnej właścicielki majątku, w skład którego wchodził też pałac oraz inne zabudowania. Gorzelnia zachowała się niemal w niezmienionym stanie. Do 1939 r. pozostawała w rękach Ceglińskich, a po 1945 r. przeszła na własność państwa i działała do lat 90. XX w. Obecnie stanowi własność prywatną i jest nieużytkowana. Z dawnego wyposażenia gorzelni pozostały koła pasowe maszyny parowej, reszta to urządzenia z II. poł. XX w.

Murowany budynek pokryto bogatą dekoracją architektoniczną. Stanowi dobry przykład architektury przemysłowej z pocz. XX w.

 
 

4. IGNACÓW – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO WYBUDOWANY W LATACH 1898-1902

Świątynia w Ignacowie powstała przy domu opieki dla bezdomnych dziewcząt prowadzonym przez Towarzystwo Dobroczynności.

Kościół wybudowano według projektu Stanisława Adamczewskiego, a fundusze na ten cel przeznaczyło małżeństwo Ronikierów oraz członkowie Koła Czcicieli św. Antoniego.

Ceglany kościół został wybudowany na planie prostokąta. Nakryty jest dwuspadowym dachem.

W ołtarzu głównym znajduje się Pan Jezus Ukrzyżowany, boczne poświęcone są MB Niepokalanie Poczętej i św. Antoniemu.

 
 

5. HUTA MIŃSKA – KAPLICA ŚW. HUBERTA W KOŚCIELE PW. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Kościół w Hucie Mińskiej został konsekrowany w 2002 r. Staraniem leśników i myśliwych w świątyni urządzono kaplicę św. Huberta, w której przedstawiono scenę objawienia, jakiego doznał św. Hubert.

Co roku przy kaplicy zbierają się myśliwi z lokalnych kół łowieckich i przedstawiciele Nadleśnictwa Mińsk. W dniu św. Huberta urządzane są tam integracyjne spotkania.

 
 

6. JANÓW – 23. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

Utworzona w 2010 r. 23. Baza Lotnictwa Taktycznego korzysta z wojskowego lotniska w Janowie. Głównym wyposażeniem bazy są samoloty MiG-29.

Co roku na terenie lotniska odbywają się festyny lotnicze, na których wystawiony jest sprzęt wojskowy. Organizatorzy przygotowują pokazy lotnicze, a także oferują wiele innych atrakcji. Festyny cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców okolicznych miejscowości.

 
 

7. PODRUDZIE – KAPLICZKA Z 1906 R.

Przydrożna murowana kapliczka pochodzi z 1906 r. Jest typowym przykładem wiejskiej małej architektury sakralnej. We wnęce kapliczki znajduje się figura Matki Bożej.

Przy kapliczce odbywają się nabożeństwa majowe.

 
 

8. STARA NIEDZIAŁKA – WIATRAK KOŹLAK Z KOŃCA XIX W.

Drewniany wiatrak koźlak pierwotnie znajdował się w Ceranowie w pow. sokołowskim. W XXI w. został przeniesiony do Starej Niedziałki przez właścicieli dworu, w którego pobliżu stanął.

Wiatrak jest zachowany w dobrym stanie i stanowi przykład licznych obiektów tego typu, które powstawały na terenie Mazowsza.

 
 

9. GLINIAK – „WSZEBORA” – NAJSTARSZA W POLSCE SOSNA ZWYCZAJNA

Drzewo znajduje się przy drodze z Mińska Mazowieckiego do Gliniaku. Pomnikowa sosna ma ponad 360 lat, jej wysokość wynosi 22 m, a obwód 3,6 m. W 2016 r. ogłoszono konkurs na imię dla sosny i z nadesłanych propozycji wybrano „Wszebora”.

 
 

10. MIKANÓW – REZERWAT PRZYRODY BAGNO POGORZEL

Utworzony w 1996 r. rezerwat przyrody znajduje się przy granicy wsi Grabina, Mikanów i Nowa Pogorzel. Rezerwat ma 48,64 ha powierzchni. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona naturalnego zbiornika retencyjnego oraz występujących w jego zasięgu stanowisk roślin całkowicie lub częściowo chronionych. Na terenie Bagna Pogorzel kręcono sceny do filmu i serialu „Noce i dnie”.

 
 

11. PODRUDZIE – RZEKA MIENIA

Źródła rzeki Mieni znajdują się w pobliżu Kałuszyna, a kończy ona swój bieg w okolicy Emowa, wpadając do Świdra. Mienia przepływa przez powiaty miński i otwocki.

W Podrudziu rzeka przepływa malowniczo w okolicy, w której dawniej stał młyn wodny.

 
 

12. MIŃSK MAZOWIECKI – BUDYNEK URZĘDU GMINY

Charakterystyczny budynek urzędu gminy Mińsk Mazowiecki został uroczyście udostępniony w 2000 r. Obiekt przykuwa uwagę swoim wyglądem, zdecydowanie wyróżniającym się na tle innych budynków w Mińsku Mazowieckim. Błękitny kolor i wieżyczka z zegarem to elementy charakterystyczne budynku.