Zobacz co ciekawego proponuje LAS

Szlak „Wielki Gościniec Litewski”

„Wielki Gościniec Litewski” był przez kilka wieków jednym z najważniejszych traktów handlowych Rzeczypospolitej. Łączył Warszawę z Wilnem, czyli Koronę Polską z Wielkim Księstwem Litewskim, biegnąc przez Stanisławów, Dobre, Liw, Węgrów, Sokołów Podlaski, Drohiczyn, Bielsk Podlaski, …

Konkurs fotograficzny „Lokalny Atrakcyjny Szlak”

Dnia 14 października 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace zgłoszone w konkursie fotograficznym organizowanym przez Stowarzyszenie w ramach projektu współpracy „Lokalny Atrakcyjny Szlak”, którego celem była promocja lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych …

Rajd Rowerowy Leśnym Szlakiem

W niedzielę 14 października 2018r. w ramach projektu „LAS – Lokalny Atrakcyjny Szlak”, Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura” zorganizowała krajoznawczą wycieczkę rowerową pod nazwą „Rajd Rowerowy Leśnym Szlakiem”. W wydarzeniu wzięło udział około 50 …