Przewodnik


Gmina Stanisławów

 

Atrakcje Gminy Stanisławów


1. STANISŁAWÓW – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. JANA CHRZCICIELA I STANISŁAWA BISKUPA Z OK. 1530 R.

Pierwotny kościół, który w późniejszych latach wielokrotnie przebudowywano, powstał w 1530 r. z inicjatywy ks. Stanisława Szymborskiego. W 1944 r. został uszkodzony, a swój obecny wygląd przyjął po odbudowie w latach 1958-1962. Projektantem odbudowy był Stanisław Marzyński, a wykonawcą Eugeniusz Majewski.

W 1962 r. odbudowaną świątynię konsekrował bp Jerzy Modzelewski. W 2013 r. odnowiony kościół został poświęcony przez bp. Henryka Hosera.

Zrekonstruowany kościół przypomina wyglądem późnogotycką świątynię z 1530 r. W pobliżu kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII w., która w XX w. została odrestaurowana. Jest to obiekt o konstrukcji zrębowej, posadowiony na planie kwadratu. Do zespołu sakralnego należy też murowana plebania z 1881 r. wybudowana w polskim stylu dworkowym.

 
 

2. STANISŁAWÓW – ZABYTKOWY ZAJAZD Z 1813 R.

Obiekt, który znajduje się na rynku w Stanisławowie, służył jako zajazd dla podróżujących. Po utracie przez Stanisławów praw miejskich i wybudowaniu kolei żelaznej dawny trakt litewski utracił na znaczeniu, a zajazd zmienił swoje przeznaczenie. Był w nim komisariat żandarmerii, mieściła się szkoła, a później Gromadzka Rada Narodowa i gmina.

Była w nim biblioteka, a obecnie jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury.

Parterowy budynek jest utrzymany w dobrym stanie.

 
 

3. STANISŁAWÓW – GŁAZ POŚWIĘCONY POLEGŁYM W LATACH 1939-1945

Pomnik w formie kamienia został ufundowany w 1984 r. przez społeczność gminy Stanisławów. Na kamieniu widnieje napis: „Poległym w walce z faszyzmem w latach 1939-1945. Społeczeństwo gminy Stanisławów 1984 r.”.

 
 

4. STANISŁAWÓW – POMNIK KU CZCI MIESZKAŃCÓW POLEGŁYCH W LATACH 1914-1920

Pomnik, który znajduje się na stanisławowskim rynku, został odsłonięty w 1938 r., w 20-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W 2008 r. został zrekonstruowany.

Na tablicy widnieje napis: „W walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1920 poległym na polu chwały obywatelom gm. Stanisławów. Pomnik ten ufundowano z inicjatywy miejscowego koła ogólnego związku podof. rezerwy przy ofiarności społeczeństwa gm. Stanisławów. Dnia 15 sierpnia 1938 r.”.

 
 

5. ŁADZYŃ – KAPLICZKA Z 1905 R.

Przydrożna murowana kapliczka z Ładzyniu ma formę apsydy zwieńczonej metalowym krzyżem.

We wnęce znajduje się umiejscowiona na cokole figura Matki Bożej. Przy kapliczce odbywają się nabożeństwa majowe.

 
 

6. ŁADZYŃ – POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI Z 1928 R.

Pomnik w formie tablicy ufundowany przez społeczeństwo gminy Ładzyń w 1928 r., w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 
 

7. ŁADZYŃ – JEZIORO BAGNO

Jezioro Bagno o powierzchni ok. 3,5 ha jest pozostałością po torfowisku. W XIX i na pocz. XX w. mieszkańcy wsi wybierali w tym miejscu torf, a po zaprzestaniu wydobycia zbiornik napełnił się wodą. Obecnie zbiornik wodny służy jako łowisko i miejsce odpoczynku.

 
 

8. PUSTELNIK – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ WYBUDOWANY W LATACH 1983-2003

Kościół został wybudowany według projektu Wiesława Pląski w latach 1983-2003. Prace budowlane wykonywano wokół drewnianej świątyni, którą po ukończeniu robót rozebrano. Obiekt jest przykładem modernistycznej architektury sakralnej.

Część wyposażenie świątyni została przeniesiona z poprzedniego kościoła. Najcenniejszym obiektem jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XV w., który znajduje się w ołtarzu głównym.

W pobliżu kościoła znajduje się murowana plebania z 1843 r. Jest to obiekt w stylu dworku szlacheckiego.

 
 

9. RZEKA RZĄDZA

Rządza wypływa z okolic Kałuszyna, a kończy swój bieg w Narwi w okolicach Ryni. W miejscowości Rządza rzeka meandruje, tworząc liczne zakola.