​​​

Mazowsze leżące w sercu Polski to teren urokliwy, chociaż często nieznany lub zapomniany na szlaku turystyki krajowej.


Lokalny Atrakcyjny Szlak – nasze wspólne dziedzictwo bliżej mieszkańców obszaru

W niedalekim sąsiedztwie Warszawy można znaleźć niezwykle ciekawe atrakcje przyrodnicze, perełki architektury sakralnej i mieszkalnej, a także bogactwo lokalnych twórców. Niestety, często nie pamiętamy o lokalnej tradycji, kulturze i naszych rodzimych walorach przyrodniczych.

Mając na uwadze wyjątkowy charakter swoich terenów oraz chęć zachowania dla przyszłych pokoleń walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, trzy stowarzyszenia: LGD Natura i Kultura, LGD Forum Powiatu Garwolińskiego oraz LGD Ziemi Mińskiej podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu promocję lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru poprzez działania upowszechniające i wykorzystujące bogactwo tradycji lokalnych. Stowarzyszenia te, przystąpiły do realizacji projektu współpracy pt.:

„Lokalny Atrakcyjny Szlak – nasze wspólne dziedzictwo bliżej mieszkańców obszaru”.

Niniejszy portal jest jednym z elementów projektów, owocem współpracy i ma za zadanie popularyzować wiedzę o walorach obszarów trzech Lokalnych Grup Działania oraz ułatwić zwiedzanie wyjątkowych terenów obszaru LGD. Na portalu znajda Państwo informacje związane zarówno z historią obszaru, opis atrakcji przyrodniczych, kulturowych ze szczególnym naciskiem na dziedzictwo lokalne, w postaci przewodników oraz będą mieli Państwo niepowtarzalna okazję wybrać się na wirtualny spacer po obszarze LGD.

Wierzymy, ze dzięki temu portalowi, jak i pozostałym działaniom podętym w ramach realizacji projektu współpracy, zachęcimy państwa do odwiedzania naszych urokliwych terenów i wypoczynku na naszym, Lokalnym Atrakcyjnym Szlaku.

Wirtualne spacery

Wybierz się z nami na wirtualny spacer!

Lokalny Atrakcyjny Szlak

Zobacz co ciekawego oferuje LAS.

Przewodnik

Poznaj okolice z przewodnikiem.

Lokalny Atrakcyjny Szlak to projekt współfinansowany przez

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader.

Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego programem PROW 2014-2020.