Przewodnik


Gmina Borowie

 

Atrakcje Gminy Borowie


1. Borowie – klasycystyczny kościół z 1831 r. pw. Trójcy Świętej z barokową dzwonnicą-bramą z ok. 1715 r.

Zabytkowy kościół powstał z fundacji Ludwiki z Załuskich Moszyńskiej w miejscu dawnej, drewnianej świątyni. Został konsekrowany przez bp. Franciszka Lewińskiego w 1845 r.

Kościół wybudowany jest z cegieł łączonych wapnem. Na zewnątrz i w środku prezentuje dość surowy wygląd. Wnętrzne składa się z trzech naw wyodrębnionych parami kolumn. Świątynia była kilkukrotnie przebudowywana, a w 1907 r. nad szczytem fasady dobudowano wieżyczkę z sygnaturką. Nad wejściem znajduje się tympanon z krucyfiksem, a poniżej półokrągłe okno.

Przed świątynią stoi barokowa brama-dzwonnica. Dwukondygnacyjny obiekt został wybudowany na planie prostokąta. Drugą kondygnację od szczytu oddziela gzyms.

W dzwonnicy wiszą trzy dzwony.

Od 1989 r. kościół nie jest użytkowany ze względu na wybudowaną w bliskiej odległości nową świątynię, która powstała staraniem ks. Jana Borkowskiego.

 
 

2. Borowie – zespół dworsko-parkowy z I ćw. XIX w., obecnie siedziba Urzędu Gminy Borowie

Zespół dworski znajduje się na południe od historycznego centrum Borowia. Obecny klasycystyczny dwór został wybudowany dla rodziny Moszyńskich w I ćw. XIX w.
W 1946 r. został przejęty przez państwo i adaptowany na potrzeby władz lokalnych.

Budynek jest ceglany, parterowy, nakryty czterospadowym dachem, z dwoma portykami kolumnowymi – w elewacji frontowej i elewacji bocznej. Wnętrze zawiera drewniane stropy i podłogi, także drewniane schody. Budynek utrzymany w bardzo dobrym stanie, wykorzystywany jako siedziba Urzędu Gminy Borowie.

W otoczeniu dworu znajdują się pozostałości parku, duży staw oraz zachowany podjazd z gazonem pośrodku. Do dawnego zespołu dworskiego należy też obora z pocz. XX w. W bliskiej odległości jest też zabytkowa aleja jesionowo-kasztanowa.

 
 

3. Borowie – pomnik ku czci poległych i pomordowanych w walkach o wolną i niepodległą Polskę z 2017 r.

Pomnik w formie głazu z tablicą, krzyżem i wizerunkiem Józefa Piłsudskiego został ufundowany przez społeczeństwo gminy Borowie w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na pomniku widnieje cytat z wiersza Edwarda Słońskiego: „Bo wciąż na jawie widzę, i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi…”.

 
 

4. Chromin – wiatrak koźlak z 1868 r.

Położony przy drodze Laliny – Chromin wiatrak w 1868 r. został wybudowany przez Ignacego Borkowskiego z Huty Kuflewskiej dla rodziny Głowackich. Później przeszedł w ręce rodziny Świątków.

Wiatrak jest drewniany. Jego łączna wysokość wynosi 12,95 m, a boki mają 7,2 m i 6,6 m. W 1947 r. zamontowano silnik spalinowy, co w 1950 r. zaowocowało zdjęciem skrzydeł. W 1968 r. zamontowano silnik elektryczny, który wykorzystywano do 1976 r., kiedy ze względów ekonomicznych zaprzestano przemiału zboża. Od tamtej pory wiatrak nie jest wykorzystywany.

 
 

5. Głosków – zespół dworsko-parkowy z I poł. XIX w., obecnie ośrodek rehabilitacyjny stowarzyszenia „Monar”

Dwór o cechach klasycystycznych został wybudowany w I poł. XIX w. dla rodziny Młyńskich lub Przebendowskich. W 1946 r. roku został przejęty przez państwo i mieściła się w nim spółdzielnia produkcyjna. W 1978 r. obiekt został przejęty przez Marka Kotańskiego, który w budynku utworzył ośrodek „Monar”, działający w tym miejscu do dzisiaj.

Budynek jest ceglany, parterowy, nakryty naczółkowym dachem, z położoną centralnie sionką. Obiekt został wybudowany na planie prostokąta. Utrzymany jest w dobrym stanie.

W otoczeniu dwory znajdują się pozostałości parku oraz zabytkowych zabudowań gospodarczych: stodoły i spichlerza z XIX w. W pobliży przepływa rzeka Wilga.

 
 

6. Kamionka – młyn wodny z I poł. XIX w. w dawnej osadzie Czarnów

Drewniany młyn położony jest nad rzeką Wilgą. Wybudowany w I poł. XIX w. w konstrukcji zrębowej na planie prostokąta. W latach 80. XX w. turbinę wodną zastąpiono silnikiem elektrycznym. Młyn był wykorzystywany do 2001 r. na potrzeby mieszkańców okolicznych miejscowości. Obecnie budynek nie jest wykorzystywany.

 
 

7. Laliny – Gminna Izba Pamięci Regionalnej

Gminna Izba Pamięci Regionalnej w Lalinach jest częścią Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu. Znajdują się tam liczne eksponaty obrazujące życie na dawnej wsi, które stanowią materiał edukacyjny dla zwiedzających. W Izbie odbywają się zajęcia i warsztaty związane z dawnym rzemiosłem i sztuką ludową.

 
 

8. Słup pierwszy – ścieżka ekologiczna

Ścieżka ekologiczna w Słupie Pierwszym powstała w 2015 r. obok zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych. Znajduje się tutaj kącik edukacyjny z wiatami, tablicami i grami edukacyjnymi, ławkami, stolikami, miejscem na ognisko i ścieżką zmysłów. Nasadzono różne gatunki drzew i krzewów.

Grupę odbiorców ścieżki edukacyjnej stanowią dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Łączy ona ofertę rekreacyjną z edukacją proekologiczną.