Przewodnik


Miasto i Gmina Halinów

 

Atrakcje Miasta i Gminy Halinów


1. HALINÓW – ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY DAWNEGO MAJĄTKU SKRUDA

Dworek powstał w końcu XIX w. Jest to nieduży budynek o skromnej architekturze, który po II wojnie światowej został znacznie przebudowany na potrzeby szkoły.
Obecnie należy on do Gminnego Centrum Kultury w Halinowie.

Dworek otacza dobrze zachowany park z pomnikowymi drzewami. Zachowała się także część budynków gospodarczych.

 
 

2. DŁUGA KOŚCIELNA – MOGIŁA POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

W mogile pochowani są polscy powstańcy z 1863 r., którzy należeli do oddziału Józefa Jankowskiego. Na mogile umieszczono pomnik z figurą orła posadowioną na cokole, na którym widnieje napis: „Powstańcom z 1863 r. wdzięczni rodacy. Długa Kościelna, maj 1960 r.” Na tablicy umieszczonej poniżej napisano: „Tu spoczywa 30 powstańców styczniowych poległych w 1863 r. w bitwach pod Rudą-Górkami 25 maja, Michałowem 28 maja, Okuniewem 30 września. Dowodzący oddziałem płk Józef Jankowski „Szydłowski” został stracony 12 lutego 1864 r. na stokach Cytadeli w Warszawie i tam pochowany. Mjr Adam Zieliński po powstaniu zmarł we Lwowie w 1906 r. i pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim”.

 
 

3. DŁUGA KOŚCIELNA – DZWONNICA Z XVIII W. PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. ANNY

Dzwonnica i plebania to jedyne obiekty z zabudowy kościelnej, które przetrwały pożar z 2000 r. Dzwonnica została wykonana na planie kwadratu w konstrukcji słupowej. Nakryta jest dachem namiotowym. Dzwonnica jest wpisana do rejestru zabytków.

 
 

4. DŁUGA KOŚCIELNA – KAPLICA MARIAWICKA Z 1907 R.

Świątynia powstała na potrzeby parafii mariawickiej, która 1907 r. wydzieliła się z parafii katolickiej w Długiej Kościelnej.

Neogotycka świątynia przypomina inne kościoły mariawickie budowane w tym okresie. Nad wejściem frontowym znajduje się wieżyczka z sygnaturką, a po obu stronach wejścia są wnęki z figurami św. Józefa i św. Franciszka z Asyżu.

 
 

5. DŁUGA KOŚCIELNA – STAWY HALINOWSKIE

Stawy halinowskie stanowią doskonałe miejsce wypoczynku dla okolicznych mieszkańców ze względu na swoje walory przyrodnicze. Często korzystają z nich także wędkarze.

 
 

6. OKUNIEW – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI WYBUDOWANY W LATACH 1823-1835

Kościół został wybudowany w latach 1823-1835 ze środków Jana Łubieńskiego, właściciela dóbr okuniewskich, a konsekrowany w 1847 r. przez bp. Tadeusza Łubieńskiego. Budynek zaprojektował Jakub Kubicki.

Jednonawowy, murowany kościół został wybudowany w stylu klasycystycznym. Stanął on w miejscu poprzednich świątyń parafii okuniewskiej. Świątynia była remontowana w latach 1903, 1935 i 1966-67.

Większość wyposażenia kościoła pochodzi z XVIII w. Także ołtarz główny z obrazem Trójcy Świętej.

Kościół oraz plebania występowały w telewizyjnym serialu „Plebania”.

 
 

7. OKUNIEW – CMENTARZ PARAFIALNY I MOGIŁA ŻOŁNIERZY WALCZĄCYCH W 1920 R.

Cmentarz parafialny pochodzi z XIX w. Charakterystycznym obiektem jest zabytkowa klasycystyczna kaplica cmentarna z XIX w.

Przy głównej alei cmentarza znajduje się mogiła zbiorowa żołnierzy poległych lub zmarłych na skutek ran odniesionych w boju w dniach 13-18 sierpnia 1920 r. w rejonie Okuniewa. Na mogile w 1928 r. ufundowano pomnik z nazwiskami poległych: Stanisław Zając, Ignacy Kowalczyk, Stanisław Gnojko, Jan Kowalkowski.

 
 

8. OKUNIEW – GŁAZ UPAMIĘTNIAJĄCY OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ

Głaz znajduje się przy ul. Rynek. Poświęcony jest mieszkańcom ziemi okuniewskiej, poległym i pomordowanym w okresie II wojny światowej. Jego odsłonięcie miało miejsce 9 maja 1981 r. Na kamieniu widnieje wizerunek orła i daty 1939-1944, a pod nimi znajduje się tablica z napisem: „Ofiarom II wojny światowej. Córkom i synom ziemi okuniewskiej rodacy 9-5-1981”.

 
 

9. OKUNIEW – RUINY PAŁACU ŁUBIEŃSKICH Z I POŁ. XIX W. ORAZ PARK Z POMNIKOWYMI DRZEWAMI

Pałac w Okuniewie został wybudowany na zlecenie Jana Łubieńskiego i jego małżonki Anny z Klickich. W 1869 r. pałac został skonfiskowany przez władze carskie i przekazany gen. Sekuradinowi. Kolejnymi właścicielami byli Rostkowscy i Nożewscy.

Podczas II wojny światowej część pałacu zniszczyły bombardowania, a po wojnie został on upaństwowiony i popadł w ruinę.

Pierwotnie był to neoklasycystyczny budynek dwukondygnacyjny. Wnętrze było bogato zdobione.

W otoczeniu ruin znajduje się częściowo zachowany park przypałacowy z okazami pomnikowych drzew.

 
 

10. CHOBOT – POMNIK KU CZCI LUDWIKA WALESIAKA – POWSTAŃCA STYCZNIOWEGO

Pomnik został odsłonięty w 1993 r. w pobliżu domu, w którym mieszkał Ludwik Walesiak. Był on kurierem w czasie powstania styczniowego. Został schwytany przez Kozaków i powieszony na drzewie, ale udało mu się przeżyć. Zmarło dopiero w 1928 r. Na pamiątkę tego wydarzenia odsłonięto pomnik, na którym widnieje napis: „Ludwiku Walesiak w 1863 r. wolałeś ponieść śmierć niż zdradzić swoich braci. Kurierowi powstańczemu A. K. 1993 r.”.

 
 

11. CHOBOT – ZABYTKOWA KAPLICZKA Z XIX W.

Przydrożna kapliczka murowana z przeszkloną wnęką. Przykryta dwuspadowym dachem.