Przewodnik


Gmina Miastków Kościelny

 

Atrakcje Gminy Miastków Kościelny


1. Miastków Kościelny – neogotycki kościół z pocz. XX w. pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Kościół powstał w latach 1901-1903 z wykorzystaniem murów świątyni z XVI w. Autorem projektu obecnego budynku był Tadeusz Czerwiński. Według jego zaleceń podwyższono mury kościoła, dobudowano wieżę, kaplicę od strony południowej, a także zakrystię i skarbiec. Z dawnej świątyni zachowały się m.in. mury prezbiterium i wschodniej części nawy. W 1904 r. kościół konsekrował bp Franciszek Jaczewski.

Świątynia jest jednonawowa, a elementem charakterystycznym bryły budynku jest pojedyncza wieża. We wnętrzu znajdują się: renesansowa, XVI-wieczna płyta nagrobna Jana Prażmowskiego, właściciela Miastkowa Kościelnego, epitafium Aleksandra Bnińskiego, senatora Królestwa Polskiego, klasycystyczne epitafium Piotra Gąssowskiego, sędziego pokoju, epitafium Stanisława Gąssowskiego z rzeźbioną głową zmarłego.

 
 

2. Miastków Kościelny – pałac Nogalin z 1880 r.

Pałac w swoim obecnym kształcie powstał na zlecenie Ignacego Gąssowskiego. Wcześniej istniał w tym miejscu parterowy dwór, który powstał na początku XIX w., a w połowie wieku został rozbudowany o dodatkowe skrzydło. W 1880 r. budynek został powiększony o piętro, wybudowano wieżę oraz ujednolicono architektoniczne dekoracje. W 1947 r. budynek przeszedł na własność skarbu państwa i w różnych okresach czasu pełnił rolę siedziby Milicji Obywatelskiej, przedszkola, PGR, a także mieszkania zastępczego dla potrzebujących rodzin. Od 2002 r. pałac znajduje się w rękach prywatnych, pełniąc rolę centrum balowo-rekreacyjnego.

Neorenesansowy pałac, łączący też cechy innych stylów, posiada nieregularny kształt. Łączy on szeregowo pięć budynków powstałych w różnych okresach, co powoduje architektoniczną dysharmonię.

Pałac otoczony jest 15-hektarowym parkiem z licznymi okazami starodrzewu.

 
 

3. Miastków Kościelny – pomnik ku czci bohaterów Miastkowszczyzny z 1964 r.

Pomnik upamiętnia żołnierzy Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, którzy polegli w latach 1939-1944 oraz zostali pomordowani w okresie stalinowskim. Pomnik składa się kamiennego cokołu, na którym umieszczono tablice oraz krzyż. Obok znajdują się dwie tablice ustawione w 2018 r.

Dawniej na pomniku widniał napis: „Bohaterom Miastkowszczyzny poległym w walce o wolność i demokrację w XX-lecie Polski Ludowej”, który później zmieniono na: „Żołnierzom Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej ziemi miastkowskiej poległym w walce o wolność ojczyzny w latach 1939-1944 i pomordowanym w okresie stalinowskim. Cześć ich pamięci.” Na dolnej tablicy widnieje napis: „Polaku wiedz, Ojczyzno pamiętaj. Z rejonu Miastkowszczyzny w latach 1939-1945 zginęło 22 żołnierzy Batalionów Chłopskich z rąk faszystowskich. W 40-lecie zwycięstwa nad faszyzmem.”

 
 

4. Zwola Poduchowna – barokowy, drewniany kościół z XVII w. pw. św. Anny

Świątynia została wybudowana przed 1687 r. z fundacji biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego. W 1787 r. kościół został odrestaurowany, a w 1830 r. przebudowany. W 1939 r. dostawiono zakrystię. W 1997 r. przeprowadzono remont generalny pod kierunkiem proboszcza, ks. Włodzimierza Tendorfa.

Kościół jest drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany, wybudowany na planie prostokąta. Budynek nakryty jest oddzielnymi dachami nad nawami i prezbiterium, które przykryte są blachą. Wnętrze podzielone na nawy dwoma rzędami słupów. Barokowy ołtarz głównym pochodzi z końca XVIII w., natomiast ołtarze boczne – także w stylu barokowym – wykonano w końcu XVII w.

W pobliżu kościoła stoi drewniana dzwonnica z XVIII w. Jest to obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji słupowej wybudowany na planie kwadratu.

 
 

5. Stary Miastków – ChillZone Centrum Paintballowe

ChillZone to centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku. Teren pomiędzy rzeką Wilgą i lasem stwarza warunki do organizowania różnorodnych imprez. Pole speed-ballowe pozwala na stawianie pierwszych kroków w uprawianiu sportowej odmiany paintballa. W ofercie są także boiska do gry w piłkę siatkową i piłkę nożną.

 
 

6. Oziemkówka – malowniczy odcinek rzeki Wilgi wraz z drewnianym mostem

Dolina Wilgi należy do Nadwiślańskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, na terenie gminy Miastków Kościelny jej bieg jest uregulowany. Rzeka bardzo dobrze nadaje się do spływów kajakowych.