Przewodnik


Gmina Sobolew

 

Atrakcje Gminy Sobolew


1. Sobolew – drewniany kościół pw. św. św. Piotra i Pawła z 1708 r., przebudowany w 1916 r.

Drewniany kościół był pierwotnie kaplicą wybudowaną w 1708 r. Wraz ze staraniami o ustanowienie w Sobolewie parafii podjęto prace rozbudowy świątyni, które zainicjował ks. Leon Kalinowski. Przedłużono wtedy nawę kościoła i dobudowano fasadę z gankiem i dwiema wieżami. W 1990 r. główne życie religijne parafii przeniosło się do nowo wybudowanego murowanego kościoła, ale drewniana świątynia nadal jest wykorzystywana przez wiernych.

Budynek jest jednonawowy. Elementem charakterystycznym jest fasada z gankiem i balkonem wspartym na czterech słupach, a także dwie wieże.

We wnętrzu świątyni znajduje się wyposażenie z różnych okresów. Najcenniejszym zabytkiem jest XVI-wieczna, późnogotycka figura Chrystusa Ukrzyżowanego. Oprócz niej w kościele znajdują się: XVII-wieczna chrzcielnica, obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z XVII w., barokowe rzeźby św. św. Pawła i Piotra z XVIII w.

 
 

2. Sobolew – pomnik żołnierzy Polski Podziemnej poległych w latach 1939-1945

Pomnik stoi w miejscu straceń żołnierzy Polski Podziemnej z Sobolewa i okolic w czasie II wojny światowej. Na tablicach wypisano imiona i nazwiska pomordowanych.

 
 

3. Godzisz – zespół dworski z ok. 1934 r.

Drewniany dwór został wybudowany ok. 1934 r. w stylu obiektów letniskowych dla rodziny Kwaśniewskich z Warszawy.

Parterowy budynek rozlokowany jest na planie prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem. Od frontu znajdują się dwa wejścia poprzedzone werandami.

W otoczeniu dworu znajdują się zabudowania gospodarcze oraz park z kilkoma zachowanymi okazami starodrzewu.

 
 

4. Godzisz – pomnik-drzewo, pod którym miał odpoczywać Tadeusz Kościuszko przed bitwą pod Maciejowicami

Drzewo znajduje się przy drodze Sobolew – Oronne. Pod drzewem znajduje tablica z napisem: „Pod tym drzewem odpoczywał przed bitwą maciejowicką niewygasłej pamięci bohater, Narodu Naczelnik Tadeusz Kościuszko, któremu w hołdzie tablicę tę umieścił w roku 1929 sejmik garwoliński”. Drugą tablicę w 2004 r., w 210. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej ufundowała rada gminy Sobolew i Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sobolewie.

 
 

5. Chotynia – dwór z 1808 r., przebudowany w 2003 r.

Dwór powstał na zlecenie Stanisława Graybnera, ale w kolejnych latach często zmieniał właścicieli, a także był modernizowany. Obecnie dwór, który w latach 1999-2003 został gruntownie odrestaurowany, jest w rękach prywatnych i pełni rolę luksusowego hotelu i centrum konferencyjnego.

Budynek jest murowany, parterowy, nakryty czterospadowym dachem z półokrągłymi oknami. Utrzymany w stylu klasycystycznym. Przed wejściem portyk z dwiema parami kolumn i trójkątnym przyczółkiem. W czasie ostatniej przebudowy dach pokryto strzechą.

W pobliżu dworu znajduje się murowana stajnia-wozownia z pocz. XIX w.

 
 

6. Gończyce – drewniany kościół z 1740 r. pw. Trójcy Świętej

Drewniany kościół powstał w 1740 r. na miejscu poprzedniej świątyni z inicjatywy Kazimierza Grabowskiego, starosty trzebieszowskiego. W latach 1864 i 1871 był odnawiany, a w latach 1893 i 1934 powiększany. Dobudowano m.in. zakrystie i skarbczyk. Obecnie kościół nie jest wykorzystywany w związku z wybudowaniem nowej świątyni.

Kościół jest jednonawowy, wykonany w konstrukcji zrębowej, z dwuspadowym dachem nakrytym blachą. Na belce tęczowej znajduje się krucyfiks z XVII w. Barokowe wyposażenie wnętrza zostało przeniesione do nowego kościoła, który został wybudowany obok starej świątyni w latach 1997-2002.

W pobliżu znajduje się drewniana dzwonnica z pocz. XX w.

 
 

7. Gończyce – figura Chrystusa niosącego krzyż z 1906 r.

Wpisana do rejestru zabytków piaskowcowa figura Chrystusa ustawiona na granitowym cokole jest cennym przykładem sztuki kamieniarskiej na terenie powiatu garwolińskiego.

Rzeźbę zaprojektował Ferdynand Rawicz-Staszewski z Częstochowy.

Wykonano ją z piaskowca i granitu, a jej wymiary wynoszą 440 x 120 x 86 cm.

 
 

8. Gończyce – mogiła żołnierzy poległych 12 września 1939 r.

Mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Gończycach. Na mogile znajduje się krzyż oraz tablica z napisem: „Zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie ojczyzny dn. 12 IX 1939 r. Pokój ich duszom.”