Przewodnik


Gmina Jakubów

 

Atrakcje Gminy Jakubów


1. JAKUBÓW – NEOGOTYCKI KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. ANNY Z 1903 R.

Kościół jest jedną ze świątyń wybudowanych w stylu neogotyku nadwiślańskiego według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Inicjatorem budowy był ks. Kazimierz Sobolewski, a została ona sfinansowana z ofiar parafian. Kościół został konsekrowany przez bp. Kazimierza Ruszkiewicza w 1905 r. Świątynia była remontowana w 1928, 1966 i 1990 r.

Świątynia jest ceglana, trzynawowa, z wyniosłą wieżą nad wejściem frontowym. W wieży wiszą trzy dzwony, z których jeden pochodzi z 1648 r.

Wnętrze świątyni utrzymane jest w stylu neogotyckim, ale znajdują się w nim także obiekty pochodzące z wyposażenia wcześniejszych świątyń jakubowskich.

 
 

2. JAKUBÓW – GŁAZ PRZED DĘBEM PAMIĘCI KU CZCI TEOFILA ZAWADZKIEGO

Odsłonięcie pomnika oraz posadzenie dębu pamięci miało miejsce w 2010 r., podczas obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Porucznik Teofil Zawadzki, kierownik szkoły w Jakubowie, został zamordowany w Katyniu przez NKWD.

 
 

3. JAKUBÓW – OBELISK KU CZCI BOHATERÓW POLEGŁYCH W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚCI OJCZYZNY

Obelisk umieszczony jest na skwerze przed szkołą. Jego uroczystego odsłonięcia dokonano 11 listopada 1922 r., w 4. rocznicę odzyskania niepodległości. Obelisk zwieńczony jest figurą orła, a na tablicy widnieje napis: „1918 1922 w hołdzie poległym bohaterom za wolność ojczyzny. Jakubów 11 XI 1922 r. Rodacy”.

 
 

4. JĘDRZEJÓW NOWY – POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI I 100-LECIE ZAŁOŻENIA SZKOŁY IM. JANA BRZECHWY

Pomnik w formie głazu z tablicą został odsłonięty w 2018 r. podczas obchodów 100-lecia powstania szkoły w Jędrzejowie Nowym.

 
 

5. WIŚNIEW – POMNIK 7. PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH

Na placu szkolnym znajduje się kamień upamiętniający nadanie imienia 7. Pułku Ułanów Lubelskich. Widniejący na nim napis: „W hołdzie 7. Pułkowi Ułanów Lubelskich” podkreśla patriotyczną misję szkoły.

 
 

6. LUDWINÓW

W centrum miejscowości przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej znajduje się postument z obrobionych głazów polnych, a na nim półokrągła płyta z napisem: „PAMIĘCI POLEGŁYCH / ZA OJCZYZNĘ / W DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ / ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI / LUDWINÓW 11 XI 1938 – RODACY”.

 
 

7. WIŚNIEW – ZABYTKOWA BRAMA Z 1925 R. DO KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Zabytkowa brama związana była z budową poprzedniego drewnianego kościoła, który został zniszczony w czasie II wojny światowej. Inicjatorem budowy kościoła i bramy był ks. Zygmunt Waś. Trójdzielna brama zawiera łukowate otwory, w których umieszczono figury świętych.

 
 

8. WIŚNIEW – NEOGOTYCKI KOŚCIÓŁ MARIAWITÓW PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Kościół został wybudowany w latach 1906-1907 z inicjatywy ks. Wawrzyńca Rostworowskiego, który dokonał rozłamu w rzymskokatolickiej parafii w Wiśniewie, tworząc parafię mariawicką. W 1944 r. został zniszczony, a w 1948 r. zakończono jego odbudowę.

Otoczenie i wnętrze świątyni wyglądem przypomina okres sprzed II wojny światowej.

 
 

9. JĘDRZEJÓW NOWY – KAPLICA KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW

Kaplica została wzniesiona ok. 1902 r. Znajduje się ona we wschodniej części wsi, szczytem północnym zwrócona w stronę trasy Siedlce – Warszawa, w otoczeniu niewielkiego ogrodu. Kaplica, zbudowana z drewna sosnowego i dębowego na podmurówce z cegieł, kamieni i betonu, osadzona została na planie prostokąta z ryzalitem od strony południowej. Pełnił on funkcję, dziś już rozebranej, przybudówki – izby, w której mieszkała opiekująca się kaplicą w latach 1930-1990 siostra diakonisa Natalia Maria Makryna Siuta.

 
 

10. TUREK – KAPLICA KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW

Wybudowana w 1925 r. stanowi przykład realizacji stylu neogotyckiego. Murowana z cegły i tynkowana od wewnątrz jednoprzestrzenna, parterowa kaplica powstała na planie prostokąta. Na osi jej fasady znajduje się o połowę węższy, zbliżony do kwadratu przedsionek. Charakterystyczne dla tej kaplicy są naroża ujęte lizenami, także w przedsionku, oraz lizeny pomiędzy osiami elewacji bocznych. Wnętrze właściwe oświetlają proste w kształcie cztery okna sześciopolowe, dwuskrzydłowe, przedsionek zaś – dwa wąskie okna czteropolowe. Od frontu wychodzącego na wschód znajdują się płycinowe drzwi wejściowe. Wnętrze kaplicy składa się z wylewanej betonowej posadzki, drewnianych stropów, tynkowanych ścian oraz charakterystycznego pieca kaflowego z kominem w dwuspadowym dachu, krytym ocynkowaną blachą.

 
 

11. ALEKSANDRÓW – MUROWANE KAPLICZKI Z XIX W.

Dwie kapliczki pochodzą z XIX w. Zostały wymurowane z czerwonej cegły i osadzone na kamiennej podmurówce. Zwieńczone są metalowymi krzyżami i ozdobione narożnymi kolumnami. W wnętrzu znajdują się figury Jezusa i Matki Boskiej. Obie kapliczki ogrodzone są drewnianymi płotkami.

 
 

12. TYMOTEUSZEW – MŁYN WODNY NA RZĄDZY Z 1924 R.

Drewniany młyn wodny na rzece Rządzy powstał w 1924 r. Znajduje się przy drodze z Jakubowa do Dobrego.

 
 

13. ŁAZISKA – PARK PODWORSKI Z XVIII W.

W Łaziskach już do XV w. znajdowała się siedziba dworska. W kolejnych stuleciach budowano kolejne dwory, a obecne pozostałości zabudowań pochodzą z końca XIX w.

W zadowalającym stanie zachował się park podworski z XVIII w. z aleją lipową skupiającą 14 pomników przyrody. Pierwotnie park miał ok. 3 ha

 
 

14. MISTÓW – JEZIORO TORFISKO

Torfisko to teren bagienny o powierzchni 72 ha, który położony jest między Mistowem a Ludwinowem. Zbiornik wodny o powierzchni 16 ha powstał w wyniku wykopywania torfu. Na terenie Torfiska występuje wiele gatunków roślin wodnych, przez co lokalne władze podjęły starania o ustanowienie ochrony prawnej tego miejsca.

 
 

15. WOLA POLSKA – MEANDRUJĄCA RZEKA RZĄDZA

Rządza wypływa z okolic Kałuszyna, a kończy swój bieg w Narwi w okolicach Ryni. W Woli Polskiej i Tymoteuszowie rzeka meandruje, tworząc liczne zakola.

 
 

16. STRZEBULA – GŁAZ NARZUTOWY – GRANIT RÓŻOWY

Granitowy głaz narzutowy w Strzebuli ma ok. 150 cm średnicy. Znajduje się na terenie prywatnym, ale jest ogrodzony i oznakowany jako pomnik przyrody.

 
 

17. ŁAZISKA – PARK PODWORSKI

 
 

18. WOLA POLSKA – POMNIKOWY DĄB SZYPUŁKOWY

Dąb ma w obwodzie ok. 420 cm, a jego wysokość mierzy 22 m. Znajduje się na terenie prywatnym.