Rajd Rowerowy Leśnym Szlakiem

W niedzielę 14 października 2018r. w ramach projektu „LAS – Lokalny Atrakcyjny Szlak”, Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura” zorganizowała krajoznawczą wycieczkę rowerową pod nazwą „Rajd Rowerowy Leśnym Szlakiem”. W wydarzeniu wzięło udział około 50 osób. Podczas przejażdżki uczestnicy mieli możliwość zobaczenia Drewnianego Kamienia czyli pamiątki nasadzeń leśnych z czasów przedwojennych, zwiedzenia wraz z przewodnikiem bunkrów w Dąbrówce, a także obejrzenia wydm i borów sosnowych. Dzięki wyśmienitej pogodzie udało się zobaczyć również Żydowski Cmentarz w Anielinie i Rezerwat „Na Torfach”. Całość wycieczki zwieńczył pożywny grill połączony ze zwiedzaniem wystawy przyrodniczo–kulturowej w Bazie Torfy. Humory dopisywały wszystkim uczestnikom, wśród których znaczną cześć stanowiły dzieci. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez LGD.