Konkurs fotograficzny „Lokalny Atrakcyjny Szlak”

Dnia 14 października 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace zgłoszone w konkursie fotograficznym organizowanym przez Stowarzyszenie w ramach projektu współpracy „Lokalny Atrakcyjny Szlak”, którego celem była promocja lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zachęta do lepszego poznania, jak również upowszechniania mody na fotografię ukazującą walory przyrodnicze, turystyczne, architektoniczne, kulturowe. Do konkursu zgłoszonych zostało 56 zdjęć. Po dokonaniu oceny komisja konkursowa wybrała trzy zwycięskie prace. Laureatami konkursu zostali:

 

I miejsce – Anastazja Niedźwiedzka

II miejsce – Dominik Wilczek

III miejsce – Filip Rutkowski

 

Nagrodzeni laureaci konkursu otrzymali vouchery o wartości 1000 zł, 700 zł oraz 500 zł na zakupy artykułów sportowych.

Komisja konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia.

 

Wyróżnienie – Jakub Niedźwiedzki

Wyróżnienie – Filip Pyza

 

Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowane zostały upominki.

Wręczenie nagród odbyło się 28 października o godzinie 14:00. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.